RFC Lithuania

Poniżej zamieszczamy harmonogram imprezy oraz kilka istotnych informacji dotyczących kwalifikacji pojazdów do odpowiednich klas. Eliminacje na Litwie zaczynają się już za miesiąc, warto zapoznać się z tymi szczegółami aby przygotować pojazd zgodnie z wymogami.

31.05.2018         Otwarcie list startowych, przyjmowanie zgłoszeń

05.07. 2018        Zamknięcie list startowych, koniec przyjmowania zgłoszeń

 

5 lipiec 2018       czwartek

15:00     rejestracja uczestników

15:30-18:00        wydawanie dokumentacji imprezy, przygotowanie pojazdów do przeglądu kontrolnego

18:00     Uroczyste otwarcie imprezy, prezentacja uczestników

20:00     Badanie kontrolne pojazdów

23:00     Start odcinka nocnego OS Nr 1

 

6 lipiec 2018       piątek

02:00     Meta nocnego odcinka OS Nr 1

10:00     Otwarcie OS SR1-SR6

22:00     Zamknięcie OS SR1-SR6

23:00     Publikacja wstępnych wyników

00:00     Start  odcinka nocnego OS Nr 2

 

7 lipiec 2018       sobota

9:00       Meta odcinka nocnego OS Nr 2

12:00     Otwarcie OS SR7-SR12

20:00     Zamknięcie OS SR7-SR12

21:00     Publikacja wstępnych wyników

21:00     Część wieczorna RFC’LT (Afterparty)

 

8 lipiec 2018       niedziela

9:00       Otwarcie OS SR13-SR16

17:00     Zamknięcie OS SR13-SR16

17:30     Publikacja wstępnych wyników

18:00     Oficjalne wyniki, nagrody

 

 1. Klasyfikacja pojazdów, wymagania techniczne

Wymagania techniczne(TT) dla pojazdów biorących udział w RFC’Lithuania

2.1.  Jeśli w tym lub innym punkcie regulaminu nie jest napisane, że jest zabronione lub ograniczone to wszystkie zmiany techniczne są dozwolone.

2.2. Wszystkie samochody muszą być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych w swoim kraju.

2.3. Dozwolone jest używanie opon innych niż samochodowe (od ciągników, maszyn rolniczych itp.). Szerokość kół nie jest regulowana.

2.4. Dodatkowe urządzenia antypoślizgowe (na przykład łańcuchy itp.) Zamontowane na kołach i oponach są zabronione.

2.5. Pojazd, którego konstrukcja jest uznawana przez Komisję Techniczną za niebezpieczną, nie może zostać dopuszczony przed zawodami.

2.6. Wszystkie samochody muszą spełniać następujące wymogi bezpieczeństwa:

2.6.1. W klasach „MEDIUM” i „HARD’ – obowiązkowa klatka bezpieczeństwa. Dla klasy „LIGHT” klatka bezpieczeństwa jest zalecana. Możliwy jest udział samochodów bez klatek bezpieczeństwa ale z zastrzeżeniem punktu 7.22.

2.6.2. Zabroniony jest udział samochodów bez dachu, wszystkie samochody muszą mieć twardy dach metalowy, dach plastikowy jest dopuszczalny jeśli był fabrycznie montowany. Jeśli pojazd posiada miękki dach musi być wyposażony w pałąk bezpieczeństwa nad głowami załogi.

2.6.3. Zabronione jest zastępowanie przedniej szyby innym materiałem, z wyjątkiem szkła laminowanego typu „tripleks”.

2.6.4. Wszystkie samochody muszą być wyposażone w co najmniej trzypunktowe pasy bezpieczeństwa wyprodukowane fabrycznie dla wszystkich członków załogi. Zabronione jest mocowanie pasów bezpieczeństwa do siedzeń, z wyjątkiem samochodów, w których jest to zrobione przez producenta tego modelu samochodu.

2.6.5. Zabronione jest uczestnictwo w samochodach nie wyposażonych w gaśnice (jedną lub dwie) o całkowitej masie substancji gaszącej (bromoetyl, proszek, kwas węglowy) o masie nie mniejszej niż 4 kg i obowiązującym okresie ważności (2 kg dla SSV). Pianki i gaśnice wodne nie są dozwolone. Gaśnica musi być bezpiecznie zamocowana w łatwo dostępnym miejscu dla kierowcy i pilota aby w przypadku pożaru można ją było łatwo wyjąć z elementów złącznych bez użycia narzędzi.

2.6.6. Zabronione jest uczestnictwo w samochodach, które nie są wyposażone w zestaw pierwszej pomocy. Wszystkie składniki zestawu pierwszej pomocy muszą odpowiadać dacie wygaśnięcia i nie mogą zawierać widocznych śladów uszkodzenia opakowania. Zestaw pierwszej pomocy powinien mieć mocne wodoodporne opakowanie.

2.6.7. Zabronione jest poprowadzenie wlotu powietrza do silnika (snorkla) i elementów układu wydechowego przez kabinę załogi, a wlot powietrza do silnika z przedziału załogi jest zabroniony.

2.6.8. Akumulatory muszą być bezpiecznie zamocowane. Zaciski akumulatora muszą być pokryte solidną pokrywą dielektryczną.

2.6.9. W przypadku wyciągarek zamontowanych wewnątrz pojazdu, wszystkie obracające się części muszą mieć odpowiednie osłony.

2.6.10. Zabrania się prowadzenia liny wyciągarki przez wnętrze samochodu poza metalową rurą.

2.6.11. Samochód musi być wyposażony w odpowiednie do masy pojazdu uszy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu, pomalowane na czerwony kolor.

2.6.12. Wszyscy członkowie załogi muszą podczas całego wyścigu być w solidnych kaskach do sportów motorowych lub motocykli. Podczas OS zabrania się zdejmowania kasku z głowy. Kaski powinny być zapięte.

2.7 Klasy pojazdów

2.7.1. „LIGHT” – seryjne samochody terenowe posiadające minimum dwa siedzenia dla załogi

 1. Konstrukcja samochodu (rama, nadwozie, mosty) jest oryginalna dla tego modelu.
 2. Dopuszcza się stosowanie tylko opon pneumatycznych, których średnica zewnętrzna podczas pomiaru nie przekracza 838 mm. (Procedura pomiaru: Pomiary są dokonywane na oponach napompowanych do ciśnienia 1,5 atmosfery, w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez środek piasty koła).
 3. Zabronione jest zmienianie (usuwanie całkowicie lub częściowo) zewnętrznych paneli nadwozia i ramy, z wyjątkiem:

minimum dla instalacji wyciągarki

minimalnie konieczne zmiany w nadkolach dla kół o większej średnicy

minimalnie konieczne otwory do innych celów technologicznych.

 1. Zabronione jest instalowanie więcej niż jednej wyciągarki. Wciągarki muszą być elektryczne lub hydrauliczne. Instalacja mechanicznej wciągarki jest zabroniona, z wyjątkiem samochodów wyposażonych w taką wciągarkę w fabryce.
 2. Zabronione jest zastępowanie bocznych okien i tylnych otworów okiennych materiałem innym niż metal lub nietłukące się tworzywo sztuczne (poliwęglan).
 3. NIE WOLNO instalować zbiornika paliwa wewnątrz pojazdu bez metalowej przegrody oddzielającej zbiornik od załogi.
 4. Kompletne koła (opony wraz z tarczami), patrząc od góry, muszą być całkowicie pokryte błotnikami lub poszerzeniami. Konstrukcja ta musi być bezpieczna dla ludzi.

2.7.2. „MEDIUM” – seryjne samochody terenowe posiadające co najmniej dwa siedzenia dla załogi

 1. Zabronione jest zmienianie (usuwanie całkowicie lub częściowo) zewnętrznych paneli nadwozia i ramy, z wyjątkiem:

minimum niezbędne do zainstalowania wciągarki

zmienione mocowanie przedniej lub tylnej poprzeczki ramy

montaż dodatkowych elementów mocujących między podwoziem a nadwoziem

minimalnie konieczne zmiany w nadkolach dla kół o większej średnicy

minimalnie konieczne otwory do innych celów technologicznych

obcinanie progów

2. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie opon pneumatycznych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 939 mm przy pomiarze. (Procedura pomiaru: pomiary są dokonywane na oponach pompowanych do ciśnienia 1,5 atmosfer w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez środek piasty koła.

3. Zabronione jest zastępowanie szyb bocznych i tylnych otworów okiennych materiałem innym niż metal lub niełamliwym tworzywem (poliwęglan).

4. Zabronione jest cięcie drzwi od dołu, z wyjątkiem samochodów, takich jak UAZ 469, 3151 i ich modyfikacji.

5. NIE WOLNO instalować zbiornika paliwa wewnątrz pojazdu bez metalowej przegrody oddzielającej zbiornik od załogi.

6. Kompletne koła (opony wraz z tarczami), patrząc od góry, muszą być całkowicie pokryte błotnikami lub poszerzeniami. Konstrukcja ta musi być bezpieczna dla ludzi.

2.7.3. „HARD”- samochody terenowe z formułą kół 4×4, 4×6 dowolnej konstrukcji lub oryginalne samochody. Konieczne jest posiadanie kabiny z co najmniej dwoma siedzeniami.

 1. Zabronione jest instalowanie chłodnic oraz elementów układu chłodzenia wewnątrz kabiny. W przypadku takiego montażu wszystkie elementu układu chłodzenia muszą być oddzielone od przedziału załogi przez szczelną przegrodę.
 2. ZABRONIONE jest umiejscowienie elementów układu wydechowego w kabinie załogi, a także brak zabezpieczenia przed oparzeniami dla ludzi z zewnątrz
 3. Zabronione jest stosowanie jednoobwodowego układu hamulcowego roboczego i brak niezależnego systemu parkowania.
 4. Kompletne koła (opony wraz z tarczami), patrząc od góry, muszą być całkowicie pokryte błotnikami lub poszerzeniami. Konstrukcja ta musi być bezpieczna dla ludzi.
 5. Kabina (przedział dla załogi) powinna być oddzielona ognioodpornymi przegrodami od przedziału silnikowego i komory, w której znajduje się zbiornik paliwa.
 6. Zabrania się umieszczania części wirujących, elementów zawieszenia i systemu kierowniczego oraz nieosłoniętego, niebezpiecznego wyposażenia w kabinie załogi.
 7. NIE WOLNO instalować drzwi o sztywnej konstrukcji, które się nie otwierają i nie mają zamków uniemożliwiających samoistne otwarcie. Każde drzwi kabiny powinny mieć otwór okienny, w którym można umieścić równoległobok z poziomymi bokami co najmniej 400 mm. Wysokość okna, mierzona prostopadle do boków poziomych, powinna wynosić co najmniej 250 mm. Kąty równoległoboku można zaokrąglić o maksymalnym promieniu 50 mm. Jeśli otwarcie okna drzwi samochodu jest pokryte przezroczystym materiałem (szkło / nieprzywierający plastik o grubości co najmniej 4 mm), powinno być możliwe jego całkowite otwarcie.
 8. NIE WOLNO instalować zbiornika paliwa wewnątrz korpusu bez metalowej przegrody oddzielającej zbiornik od załogi.

2.7.4. Wymagania techniczne (TT) dla samochodów klasy „EXTRA-LIGHT” uczestniczących w RFC „Litwa:

 1. W kategorii „EXTRA-LIGHT” samochody terenowe bez wciągarek (mogą być plombowane) na dowolnych oponach.
 2.  Specjalne przygotowanie samochodu nie jest wymagane. Samochód powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi, gaśnicę i apteczkę zgodnie z wymogami i przepisami.
 3.  Pojazd musi być wyposażony w siedzenia dla wszystkich uczestników, zaleca się aby wszyscy uczestnicy posiadali kaski ochronne.

7.22. W przypadku, gdy samochód uczestnika nie jest wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, organizator odmówi startu w niektórych niebezpiecznych OS (za 10 punktów). Takie odcinki specjalne są zaznaczone w roadbooku i na początku specjalnym znakiem. Uczestnik musi wziąć to pod uwagę przy rejestracji samochodu bez klatki bezpieczeństwa.

 

Team 4×4 Legends Club, Organizacja publiczna VšĮ „Legendų” klubas
Oficjalna strona imprezy: WWW.RFC.LT
Organizator: Wilno. E-mail RFC@INBOX.LT
Osoby kontaktowe:
Tel: + 370 679 57004 Aleksandras Šemis,
+ 370 606 44498 Krzysztof Rogowski,
+ 370 651 43417 Andžėj Ingelevič.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Akceptuję politykę cookies
x